Monday, January 17, 2011

ปัญหาการศึกษาไทยที่เกิดจากครู 3

          ปัญหาจากการรับครูอัตราจ้าง
          ปัญหาจากการรับครูอัตราจ้าง ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่กัดกินระบบการศึกษาไทยมานาน การประกาศรับสมัคร หรือแม้กระทั่งการสอบ ยังคงเป็นแค่เพียงหลักเกณฑ์ที่ต้องทำให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ก็เหมือนกับในวงการของราชการไทยทั่วๆไป มีเด็กฝาก เด็กเส้น ผลที่ได้จากการสอบนั้น ไม่ได้เอามาใช้ในการพิจารณารับครูอัตราจ้างแต่อย่างใด ทำให้ผู้ที่มาสมัครรายอื่นๆ ผู้ที่มีความสามารถที่แท้จริง ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง และผู้ที่ฝาก หรือรับฝาก จนกระทั่งผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เข้าเป็นครูอัตราจ้างนั้น ก็มิได้มีจิตสำนึกถึงความถูกต้อง ความยุติธรรมซักเท่าไร หากเป็นเช่นนี้แล้ว จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้อย่างไร เพียงแค่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นครูอัตราจ้างเ พื่อที่จะหาช่องทางในการบรรจุครูในภายหลัง จากการกระทำดังกล่าว ทำให้เกิดผลตามมาอีกมากมายต่อการศึกษาไทย ตั้งแต่การเสียงบประมาณในการว่าจ้างคนที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพ (เนื่องจากผู้ที่มีประสิทธิภาพกว่าถูกคัดออก) การเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ (เนื่องจากเลือกคนจากเส้นสายเข้าไป) การได้คนที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม เข้ามา นอกจากนี้ หากครูคนใดที่สอนอยู่โรงเรียนเอกชนอยู่แล้ว พอได้รับการเรียกตัวให้ไปเป็นครูอัตราจ้างแล้ว ก็มักจะละทิ้งที่เดิมไปที่ใหม่ โดยไม่ได้สนใจว่าจะมีผลกระทบต่อนักเรียนแต่อย่างใด และเนื่องด้วยเหตุนี้ การรับครูอัตราจ้าง ก็จะได้คนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อนักเรียนอีกด้วย
          ดังนั้นหากรัฐบาลสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของครูได้อีกด้วย การศึกษาไทยจะได้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 comments:

  1. Great post and creative ideas. Thanks for sharing.

    vietnamvisadirect.com/

    vietnamhoteldirect.com

    ReplyDelete
  2. ความจริงที่ต้องยอมรับครับ....

    ReplyDelete