Monday, January 24, 2011

ปัญหาการศึกษาไทยที่เกิดจากครู 4

          ปัญหาจากการพิจารณาเงินวิทยฐานะ หรือเลื่อนขั้น
      ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเงินวิทยฐานะค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่สำคัญ สำหรับครูไทย จะสังเกตุได้ว่า ในการพิจารณาเงินวิทยฐานะ ยังเป็นการพิจารณาจากผลงาน ผ่านการที่ให้ครูเขียนผลงาน การสอบ และการรายงานเอกสาร ไม่ได้มาจากการดูที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทำให้มีการรับจ้างทำผลงาน หรือทำให้ครูใช้เวลาทุ่มเทให้กับการเขียนผลงานมาก เวลาที่จะต้องใช้ในการเตรียมการสอนหรือเวลาที่จะให้นักเรียนจึงลดลง ครูบางคนใช้เวลาในห้องเรียนในการเขียนผลงานเพื่อตัวเอง เพียงแค่ให้งานนักเรียนตอนเข้าห้อง ก็นับว่าเสร็จ นอกจากนี้ในการทำรายงาน หรือเขียนผลงาน ไม่สามารถทำในเวลาอันสั้นได้ เป็นผลให้ครูใช้เวลาที่ต้องใช้ในการสอน มาทำผลงานมาก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจึงลดลง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพของนักเรียนในองค์รวม
      ปัญหาที่เกิดจากวิธีการนี้ (การเขียนรายงานผลงาน) เคยมีครูในโรงเรียนหลายคนถึงกับต้องลาพักร้อน เืพื่อที่จะได้มีเวลาเขียนผลงาน บางคนก็ประสพความสำเร็จ แต่บางคนก็ผิดหวัง ในรายที่ผิดหวังทำให้เสียกำลังใจในการสอนไปเลยก็มี แต่ทั้งนั้น ผลเสียที่เกิดมากที่สุดก็คงไม่พ้นผลเสียที่ตกอยู่กับนักเรียน ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของครูเหล่านี้ คำว่า "ครู" นั้นต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบต่อนักเรียนอย่างสูง แล้วครูประเภทนี้ควรแล้วหรือที่จะได้ชื่อว่าเป็น "ครู"  

3 comments:

  1. เดี๋ยวนี้อาชีพครูเป็นธุรกิจครับ ครูสมัยก่อนทุ่มเทให้นักเรียน แต่.......

    ReplyDelete
  2. 30,000 เองครับ

    ReplyDelete
  3. สมัยที่ผมเรียนประมาณมัธยม ครูพละพอถึงชั่วโมง ก็เอาบอลโยนให้แล้วก็ไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ น่าจะทำรายงานอย่างว่า

    ReplyDelete